Plugin คืออะไร ? แตกต่างกับ Extension และ Addon อย่างไร ?

Plugin คืออะไร ? แตกต่างกับ Extension และ Addon อย่างไร ?
การใช้งาน Plugin (ปลั๊กอิน) มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก Plugin คือตัวช่วยเพิ่มฟังก์ชันเสริมให้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในด้านต่าง ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ด้วยฟังก์ชันเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและรวดเร็วขึ้น และยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยในบทความนี้จะมากล่าวถึง ความหมายและความแตกต่างของ Plugin, Extension และ Addon

สารบัญ

Plugin คืออะไร ?

ปลั๊กอิน คือโปรแกรมเสริมหรือส่วนเสริมของแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถและฟังก์ชันเสริมให้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ โดย Plugin จะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้โดยอิงกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งไว้แล้ว เพราะมักจะถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ เพื่อช่วยให้งานบางอย่างบนโปรแกรมหรือเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ร่วมกับกับโปรแกรมที่เป็น Open Source หรือเว็บไซต์ที่เป็น CMS (Content Management System) เช่น ปลั๊กอิน WordPress, Joomla, Drupal เป็นต้น

นอกจากนี้ การใช้ Plugin ยังช่วยลดเวลาในการพัฒนาและอัพเดทโปรแกรม โดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำซ้อนหรือทำการออกแบบใหม่ทั้งหมด ทำให้การพัฒนาและการทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน Plugin ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นอย่างไร ?

การใช้งาน Plugin สามารถช่วยให้งานที่ทำง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเขียนโค้ดเอง เพียงแค่ดาวน์โหลดปลั๊กอิน จากเว็บไซต์หรือติดตั้งผ่านพื้นที่การจัดการของ CMS ก็สามารถใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ การใช้ Plugin ยังช่วยลดเวลาในการพัฒนาและอัพเดทเว็บไซต์ เนื่องจากไม่ต้องมีการเขียนโค้ดใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือปรับปรุงความสามารถของเว็บไซต์

ตัวอย่างการใช้งาน Plugin ได้แก่ Plugin ในโปรแกรมเสียง ที่ช่วยเพิ่มเติมฟังก์ชันการฟังเพลง เช่น การอัพเดทฐานข้อมูลเพลง การค้นหาเพลงจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และการแสดงผลข้อมูลเพิ่มเติมของเพลงในหน้าจอ เป็นต้น

นอกจากนี้ การใช้ Plugin ยังช่วยลดความเสี่ยงในการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก Plugin มักถูกพัฒนาและทดสอบอย่างละเอียดก่อนเผยแพร่ให้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อระบบของเว็บไซต์

เลือก Plugin อย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกใช้ Plugin นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก Plugin ไม่ได้มีเพียงแค่ประโยชน์เท่านั้น แต่ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเสียหายอื่นๆ ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะติดตั้ง Plugin ใหม่ ควรพิจารณาเลือก Plugin ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเว็บไซต์ โดยควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การใช้งาน Plugin อาจมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น ควรตรวจสอบ Plugin ว่าเป็น Plugin ที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

ความเหมาะสมกับเว็บไซต์

การใช้งาน Plugin อาจมีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น ควรตรวจสอบ Plugin ว่าเป็น Plugin ที่มีความเสี่ยงต่ำและได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

รองรับการใช้งานในระยะยาว

ควรเลือกใช้งาน Plugin ที่สามารถรองรับการใช้งานในระยะยาวได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน Plugin อื่นๆ และยังสามารถรองรับการอัพเดทของ CMS หรือเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

การให้บริการและฟังก์ชั่นการใช้งาน

ควรเลือกใช้งาน Plugin ที่มีการให้บริการและฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังควรมีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

วิธีติดตั้ง Plugin WordPress

การติดตั้ง Plugin ใน WordPress มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ WordPress โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 2. ไปที่หน้า Dashboard และคลิกที่เมนู Plugins จากนั้นเลือกเมนู Add New
 3. ค้นหา Plugin ที่ต้องการติดตั้งโดยพิมพ์ชื่อ Plugin ลงในช่องค้นหา หรือเลือก Plugin จาก Feature หรือ Popular ที่แนะนำ
 4. เลือก Plugin ที่ต้องการติดตั้ง โดยคลิกที่ปุ่ม Install Now
 5. เมื่อ Plugin ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Activate เพื่อเปิดใช้งาน Plugin
 6. Plugin จะแสดงอยู่ในเมนู Plugins และคุณสามารถจัดการ Plugin ได้ตามต้องการ
โดยการติดตั้ง Plugin ใน WordPress นั้น ควรใช้ Plugin ที่มีความปลอดภัยและได้รับการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ Plugin ว่าเหมาะสมกับเว็บไซต์และต้องการใช้งานในลักษณะใด ก่อนที่จะติดตั้งใช้งานกับ WordPress

สาเหตุที่ไม่สามารถติดตั้ง Plugin ได้ มีอะไรบ้าง ?

สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Plugin ได้มีหลายประการ อาทิเช่น

 1. บางระบบหรือโปรแกรมอาจไม่รองรับ Plugin บางชนิด ดังนั้น การตรวจสอบระบบที่ใช้งานก่อนการติดตั้ง Plugin เป็นสิ่งสำคัญ
 2. บาง Plugin อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับ CMS หรือเว็บไซต์ได้ หรืออาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานของเว็บไซต์ ดังนั้น ควรตรวจสอบ Plugin ว่าเหมาะสมกับเว็บไซต์หรือไม่ก่อนที่จะติดตั้ง
 3. Plugin ที่ติดตั้งอาจไม่สอดคล้องกันเมื่อใช้งานร่วมกัน ทำให้เกิดปัญหาการทำงานของ Plugin หรือเว็บไซต์ได้
 4. อาจมีข้อผิดพลาดของระบบหรือฮาร์ดแวร์ขณะที่กำลังติดตั้ง Plugin ทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้
 5. บางเว็บไซต์อาจมีการตั้งค่าระบบที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Plugin ได้ ตัวอย่างเช่น การใช้งาน Theme ที่ไม่สามารถรองรับ Plugin บางชนิดได้ หรือการตั้งค่าระบบป้องกันการติดตั้ง Plugin จากฝั่ง Server ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ในการตั้งค่าของ Server ของเว็บไซต์ ดังนั้น ควรติดต่อผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการโฮสติ้งเพื่อขอคำแนะนำและแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

หากพบข้อผิดพลาด "couldn't load plugin" มีวิธีแก้อย่างไร ?

วิธีแก้ปัญหาปลั๊กอินพบข้อผิดพลาด “couldn’t load plugin” ใน WordPress อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดตั้ง Plugin ไม่สมบูรณ์ หรือ Plugin ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบได้อย่างถูกต้อง โดยเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สามารถทำได้โดย

 1. ตรวจสอบว่า Plugin ได้ถูกติดตั้งและเปิดใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยไปที่เมนู Plugins ใน Dashboard และตรวจสอบสถานะของ Plugin ว่าติดตั้งและเปิดใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่
 2. ลองติดตั้ง Plugin อีกครั้งโดยตรวจสอบว่า Plugin ได้ถูกติดตั้งโดยสมบูรณ์หรือไม่ โดยใช้วิธีการติดตั้ง Plugin ผ่านการอัพโหลดใหม่หรือติดตั้งผ่าน FTP
 3. ลบและติดตั้ง Plugin ใหม่โดยตรวจสอบความสามารถในการทำงานของ Plugin กับระบบของ WordPress ให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 4. ติดต่อผู้พัฒนา Plugin เพื่อขอความช่วยเหลือหรือการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Plugin หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีอื่น

ความแตกต่างระหว่าง Plugin, Addon และ Extension

ทั้ง Plugin, Addon และ Extension เป็นสิ่งที่ใช้เพิ่มเติมฟังก์ชันให้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน โดยมีความแตกต่างกัน ดังนี้

Plugin เป็นส่วนเสริมที่ใช้งานกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้ว โดย Plugin มักจะมีฟังก์ชันที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งจะถูกออกแบบมาให้เข้ากันได้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ เป็นอย่างมาก

Addon มักจะมีลักษณะคล้าย Plugin โดย Addon เป็นโปรแกรมเสริมที่ติดตั้งเข้าไปในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเข้ากันได้กับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ

Extension จะมีลักษณะคล้ายกับ Addon โดย Extension มักจะใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีไว้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันเสริมให้กับเว็บเบราว์เซอร์ และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย Extension จะมีลักษณะที่เป็นโปรแกรมเสริมที่ติดตั้งเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์

บทสรุป

Plugin เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะช่วยให้งานที่เราทำง่ายขึ้น และลดเวลาในการพัฒนาและอัพเดทเว็บไซต์ การเลือกใช้ Plugin ควรพิจารณาเลือก Plugin ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเว็บไซต์และมีความปลอดภัยสูง ในการใช้ Plugin ควรตรวจสอบความเสี่ยงและความเหมาะสมกับงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ Plugin ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้ ยังควรมีการตรวจสอบและอัพเดท Plugin เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้ Plugin ไม่ควรถูกมองเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์ แต่ควรใช้ Plugin เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น