ความแตกต่างระหว่าง Pages และ Posts ใน WordPress คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Pages และ Posts ใน WordPress คืออะไร ?
WordPress คือ เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย โดย WordPress มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบหลากหลาย เช่น โพสต์ (Posts) และหน้า (Pages) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ โดยในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง Pages และ Posts ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และจะเลือกใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง

สารบัญ

Posts คืออะไร ?

Posts คือ ฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาบทความหรือข่าวสารต่าง ๆ ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และนิยมใช้สำหรับการอัพเดตข่าวสารของเว็บไซต์ โดย Posts จะแสดงผลในหน้า Blog และมีลักษณะเป็นเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับตามเวลา
ผู้ใช้งานสามารถใช้ฟังก์ชัน Category และ Tag ในการจัดเนื้อหาของ Posts เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย การใช้งาน Posts จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาบทความหรือข่าวสารได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถให้ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PagesVSPosts1

Pages คืออะไร ?

Pages คือ ฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลหรือความรู้ต่าง ๆ ได้ โดยมีลักษณะเป็นส่วนของเนื้อหาที่มีความถาวร เป็นหน้าเว็บที่มีเนื้อหาคงที่และไม่มีการอัพเดตบ่อย ๆ นอกจากนี้ Pages ยังสามารถแสดงผลในเมนูหลักของเว็บไซต์ได้ด้วย

ความแตกต่างระหว่าง Pages และ Posts มีอะไรบ้าง ?

ความแตกต่างระหว่าง Pages และ Posts คือ Posts เป็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมักใช้สำหรับการโพสต์ข่าวสาร, บทความ, หรือเนื้อหาที่มีการอัพเดตอยู่เสมอ ในขณะที่ Pages จะมีลักษณะเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญของเว็บไซต์ อย่างเช่นเกี่ยวกับเรา, นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหน้าติดต่อเรา เป็นต้น
อีกความแตกต่างหนึ่งคือ Pages มีการจัดเรียงลำดับที่ตั้งต้นในเมนูหลักของเว็บไซต์ ในขณะที่ Posts มักจะไม่อยู่ในเมนูหลัก แต่อาจจะมีการสร้างหน้าเรียกดูเฉพาะหรือเมนูเลือกดูเฉพาะในบางกรณี

บทสรุป

การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ด้วย WordPress นั้นมีความหลากหลาย โดย Posts และ Pages มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน Posts มีลักษณะเป็นข่าวสาร, บทความ หรือเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ส่วน Pages มีลักษณะเป็นการแสดงเนื้อหาที่เป็นความรู้หรือข้อมูลสำคัญของเว็บไซต์ ดงนั้น การเลือกใช้เนื้อหาที่เหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น