Google Trend คืออะไร ? ทำไมถึงมีความสำคัญในหลายธุรกิจ

Google Trend คืออะไร ? ทำไมถึงมีความสำคัญในหลายธุรกิจ
ในบทความนี้จะมากล่าวถึงเรื่อง Google Trend คืออะไร เพราะในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการได้เข้าใจแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การตามทันเหตุการณ์ และความนิยม จึงช่วยให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถปรับตัวไปตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง

สารบัญ

Google คืออะไร ?

Google คือ เว็บไซต์เครื่องมือค้นหาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก โดยมีภาษาหลายภาษาที่สามารถค้นหาข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากสงสัยว่านอกจากใช้ในการค้นหาข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตแล้ว Google ทําอะไรได้ บ้างนั้น ประโยชน์ของ Google ยังมีอีกมากมาย เพราะมีบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูล แชร์และจัดการเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น
 • Gmail – บริการอีเมล์ของ Google ที่ช่วยให้ผู้ใช้ส่งและรับอีเมล์ได้อย่างรวดเร็ว
 • Google Drive -บริการเก็บข้อมูลออนไลน์และแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้
 • Google Maps – บริการแผนที่และการนำทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • YouTube – แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้งานสร้าง แชร์ และดูวิดีโอ
 • Google Translate – บริการแปลภาษาออนไลน์ ที่สามารถแปลภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • Google Ads – บริการโฆษณาออนไลน์ที่ช่วยส่งเสริมการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
 • Google Analytics – บริการวิเคราะห์และติดตามการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 • Google Photos – บริการเก็บรูปภาพและวิดีโอออนไลน์ฟรี
 • Google Meet – บริการการประชุมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์หน้าจอได้

Google Trend คืออะไร ?

Google Trend คือ เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมของคำค้นหาในเว็บไซต์ google.co.th โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าคำค้นหาใดมีการค้นหาเยอะขึ้นหรือน้อยลงในช่วงเวลาที่กำหนด คำใดเป็นคําค้นหายอดนิยม และยังสามารถดูข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น ระดับความนิยมของคำค้นหาในประเทศต่างๆ หรือในช่วงเวลาที่กำหนดได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์จากการเช็ค อันดับ Google เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้

GoogleTrends

Google Trend มีการทำงานอย่างไร ?

Google Trends หมายถึงเครื่องมือที่ทำงานโดยใช้ข้อมูลจากการค้นหาในเว็บไซต์ Google เพื่อสร้างกราฟและรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคำค้นหาในเวลาที่ต่างกัน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
 1. รวบรวมข้อมูลจากการค้นหาในเว็บไซต์ Google ทั่วโลก โดยเก็บจำนวนและคำที่ใช้ในการค้นหา
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อสร้างกราฟและรายงานที่แสดงแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคำค้นหาในเวลาที่ต่างกัน
 3. แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของกราฟและระบุเงื่อนไขการค้นหาได้ เพื่อดูแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคำค้นหาได้
 4. สร้างรายงานที่มีข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคำค้นหาในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Google Trend มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไรบ้าง ?

Google Trends (กูเกิล เทรนด์) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยมีประโยชน์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
 1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามแนวโน้มคำค้นหาในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถตรวจสอบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และนำไปใช้เพื่อปรับแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 3. ช่วยให้ผู้ใช้เปรียบเทียบความนิยมของคำค้นหาต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้เลือกใช้คำค้นหาที่มีความนิยมสูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์
 4. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นหาต่าง ๆ และนำไปใช้ในการวางแผน
 5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาของคำค้นหาต่างๆ และนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดในอนาคต โดยผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น การหา Google Trend สินค้าขายดี โดยวิเคราะห์จากสินค้าที่ถูกค้นหามากที่สุด
 6. ช่วยให้ผู้ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจหรือการตลาดออนไลน์ โดยการตรวจสอบแนวโน้มการค้นหาและระดับความนิยมของคำค้นหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
 7. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ Google เทรนด์ เพื่อวางแผนการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการตรวจสอบแนวโน้มการค้นหาของคำค้นหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และนำไปใช้วางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
 8. ผู้ใช้สามารถใช้ความสามารถของ Google Trend ในการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด โดยการตรวจสอบแนวโน้มการค้นหาของคำค้นหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและความนิยมของคู่แข่ง และนำไปปรับใช้ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยา

ขั้นตอนวิธีดู Google Trend

การใช้งาน Google Trend ไม่ต้องลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกของ Google สามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
GoogleTrendsSearch
 1. เปิดเว็บไซต์ Google เทรนด์ โดยไปที่ www.trends.google.com
 2. เพิ่มข้อความค้นหาที่ต้องการตรวจสอบ ลงไปในช่องค้นหา
 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 4. เลือกสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบ
 5. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการตรวจสอบ (ถ้าต้องการ)
 6. แผนภูมิและข้อมูลจะแสดงบนหน้าจอ เช่น แนวโน้มการค้นหา, จำนวนการค้นหา, และภูมิภาคที่มีการค้นหามากที่สุด
 7. วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจหรือองค์กร

วิธีใช้ Google Trend หาของมาขาย

 1. เริ่มต้นด้วยการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการขาย เพื่อทำ Keyword Research
 2. การใช้ Google Trends เพื่อดูแนวโน้มการค้นหาของคำค้นหาต่างๆ โดยเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ เช่น 1 ปีล่าสุด หรือ 3 เดือนล่าสุด
 3. ตรวจสอบสถิติของคำค้นหา เช่น ระดับความนิยมมากที่สุด, คีย์เวิร์ดค้นหามากที่สุด, หรือในภูมิภาคที่มีการค้นหามากที่สุด
 4. วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้รับ โดยตรวจสอบว่า Keyword Trend เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการขายอย่างไร และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของตลาดที่เกี่ยวข้อง
 5. นำข้อมูลที่ได้รับจาก Google Trend มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ตั้งแต่การเลือกสินค้าหรือบริการที่จะขาย การกำหนดราคา และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

จะสามารถดู Google Trend วันนี้ได้จากที่ไหน ?

สามารถดู Google Trend Thailand ได้ง่าย โดย
GoogleTrendToday
 1. ไปที่ www.trends.google.com
 2. ไปที่ “กำลังมาแรง”
 3. ไปที่ “เทรนด์การค้นหารายวัน” และเลือกเป็น “ไทย”
 4. ระบบก็จะแสดงผลการค้นหาเกี่ยวกับ Google Trend ไทยในวันนี้

บทสรุป

และทั้งหมดนี้ก็คือ Google Trends และประโยชน์ในการใช้นำไปปรับใช้ในธุรกิจต่าง ๆ นับเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากสามารถวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของคำค้นหาในเว็บไซต์ Google ที่สะท้อนถึงแนวโน้มและ Trends ของความสนใจของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเองได้ และนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมและตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน

ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการตลาดในอินเทอร์เน็ตผ่านการเพิ่มความน่าสนใจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย