Keyword คืออะไร ? วิธีการเลือก พร้อมเทคนิคใช้งานให้เหมาะสม

ปก วิธีการเลือก Keyword คือ

ในการทำ SEO นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ ส่วนการเลือก Keyword คือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำ SEO ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับในผลการค้นหา เนื่องจากเป็นประโยคหรือคำที่ใช้ในการค้นหาของผู้ใช้ในเครื่องมือค้นหา จึงสามารถใช้ในการเป็นแหล่งของ Traffic ที่เป็นเป้าหมายได้และช่วยให้เว็บไซต์สามารถแข่งขันในแหล่งที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

Keyword คืออะไร ?

Keyword (คีย์เวิร์ด) คือ คำหรือคำสำคัญที่ผู้ใช้นั้นใช้ในการค้นหาในเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing และ Yahoo ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ และใช้ในการประมวลผลและจัดอันดับเว็บไซต์ในการค้นหา การเลือก Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้จะช่วยให้เว็บไซต์มีปริมาณเข้าถึงที่สูงขึ้น

Long-Tail Keyword คืออะไร ?

Long-Tail Keyword คือ Keyword ที่มีความยาวมากและสามารถระบุเรื่องใดๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยมีความหมายเฉพาะและละเอียดกว่า Keyword ทั่วไป เช่น “วิธีเลือก Keyword สำหรับ SEO” แทนที่จะเป็น “SEO” เป็นต้น

Long-Tail Keyword มีประโยชน์สำหรับการทำ SEO เนื่องจากมีความหมายเฉพาะและมีความละเอียดกว่า Keyword ทั่วไป ดังนั้นจึงมีความแม่นยำมากกว่า และสามารถเป็นแหล่งของ Traffic ที่เป็นเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราได้รับโอกาสในการแข่งขันในแหล่งที่เหมาะสมมากขึ้น

Local Keyword คืออะไร ?

Local Keyword คือ Keyword ที่เป็นประโยคและระบุตำแหน่งที่ตั้ง เช่น “ร้านอาหารในกรุงเทพฯ” หรือ “ร้านอาหารใกล้มหาลัยขอนแก่น” ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเป็นแหล่งของ Traffic จากผู้ใช้ที่สนใจหรืออยู่ใกล้กับพื้นที่ที่ระบุ ซึ่งสามารถใช้ในการทำ Local SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Local Keyword สามารถใช้ในการเป็นแหล่งของ Traffic ได้มากขึ้น เนื่องจากระบุพื้นที่ที่เป็นแหล่งของความสนใจของผู้ใช้ ดังนั้นจึงสามารถรับ Traffic ที่เป็นเป้าหมายได้ และช่วยให้เว็บไซต์ได้รับโอกาสในการแข่งขันในแหล่งที่เหมาะสมมากขึ้น

Keyword

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือก Keyword สำหรับการทำ SEO

ในการเลือก Keyword สิ่งที่สำคัญสำหรับการทำ SEO คือการรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ, การศึกษา, ที่อยู่, และความสนใจของกลึ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ รายละเอียดแล้ว ยังมีในเรื่องของความประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายในการค้นหาอีกด้วย

ขั้นตอนการเลือก Keyword ในการทำ SEO

1. กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ

กำหนดเป้าหมายของธุรกิจ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเลือก Keyword ที่เหมาะสม

2. ค้นหา Keyword ให้ครบถ้วน

ค้นหา Keyword ให้ครบถ้วน โดยใช้เครื่องมือเช่น Google Keyword Planner และ Google Trends เพื่อเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาสูง

3. ตรวจสอบความแข็งแกร่งของ Keyword

ตรวจสอบความแข็งแกร่งของ Keyword ว่ามีความนิยมอย่างไร และมีคู่แข่งอย่างไร เพื่อเลือก Keyword ที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตรวจสอบปริมาณการค้นหา

ตรวจสอบปริมาณการค้นหาของ Keyword และเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาสูง แต่ยังไม่แข็งแกร่งมากเกินไป เพื่อให้ปริมาณการเข้าถึงและประสิทธิภาพในการทำ SEO เพิ่มขึ้น

5. ปรับแต่ง Keyword ให้มีความแม่นยำ

ปรับแต่ง Keyword ให้มีความแม่นยำโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ เช่น ใช้คำสำคัญย่อย เช่น “วิธีเลือก Keyword” แทนที่จะใช้ “Keyword” เท่านั้น

6. รวม Keyword ในเนื้อหาของเว็บไซต์

รวม Keyword ในเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้ Keyword มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์ และใช้ Keyword ในหัวข้อ, ย่อยหัวข้อ, และข้อความหรือข้อคิดเห็นในเนื้อหา ให้ Keyword มีปริมาณมากและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา และสามารถช่วยให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการทำ SEO ในระดับเดียวกัน

7. ตรวจสอบและปรับปรุงปริมาณ Keyword

ตรวจสอบและปรับปรุงปริมาณ Keyword ในเนื้อหา ให้ Keyword มีปริมาณเหมาะสม และไม่มีการใช้ Keyword ซ้ำซ้อนในเนื้อหา หรือการใช้ Keyword ผิดปริมาณ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ถูกระงับการแสดงผลในผลการค้นหา

8. ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา

ติดตามและปรับปรุงผลลัพธ์ของ Keyword ที่เลือกในการทำ SEO เช่น การตรวจสอบผลลัพธ์ของ Keyword ในผลการค้นหา และการปรับปรุง Keyword หากเห็นผลลัพธ์ไม่เหมาะสม หรือการเพิ่มปริมาณ Keyword เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำ SEO ในระดับเดียวกัน

9. ติดตามและปรับปรุงผลลัพธ์

ติดตามและปรับปรุงผลลัพธ์ของ Keyword ที่เลือกในการทำ SEO เช่น การตรวจสอบผลลัพธ์ของ Keyword ในผลการค้นหา และการปรับปรุง Keyword หากเห็นผลลัพธ์ไม่เหมาะสม หรือการเพิ่มปริมาณ Keyword เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำ SEO ในระดับเดียวกัน

10. อัพเดตเนื้อหาและ Keyword ตลอดเวลา

การพัฒนาทักษะในการทำ SEO เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทักษะในการทำ SEO จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาทักษะในการทำ SEO จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการทำ SEO ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในตลาด สามารถช่วยให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการทำ SEO และได้รับประสิทธิภาพในผลการค้นหาในระดับเดียวกัน

ควรเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาสูงหรือ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ?

ควรเลือก Keyword ที่มีปริมาณการค้นหาสูงและในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วย เพราะ Keyword คือตัวช่วยให้เว็บไซต์ของคุณถูกพบในผลการค้นหาของผู้ใช้ และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลประโยชน์จากการทำ SEO ด้วยการใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ คุณจะสามารถประยุกต์ใช้ Keyword ในการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมกับการค้นหาของผู้ใช้

ควรทำ SEO ในแต่ละหน้า หรือในหน้าเดียว ?

ควรทำ SEO ในแต่ละหน้าเลย เพราะแต่ละหน้าของเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การทำ SEO ในแต่ละหน้าจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลประโยชน์จากการทำ SEO ด้วยการใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของแต่ละหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเจอเว็บไซต์ของคุณได้อย่างแม่นยำ

วิธีการติดตามผลการทำ SEO ?

  1. ใช้ Google Analytics ในการติดตามการเข้าถึงและการใช้งานของเว็บไซต์
  2. ใช้ Google Search Console ในการติดตามผลการค้นหาของเว็บไซต์
  3. ติดตามผลการทำ SEO ของเว็บไซต์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ เช่น ปริมาณเข้าถึง, การค้นหาโดยใช้ Keyword และระยะเวลาในการเข้าถึงเว็บไซต์

บทสรุป

การเลือก Keyword ในการทำ SEO คือหนึ่งในส่วนสำคัญของการทำ SEO เพราะสิ่งที่ผู้ใช้จะค้นหาและพบเว็บไซต์คือ Keyword ดังนั้นการเลือก Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีปริมาณเข้าถึงสูงขึ้น และการพัฒนาทักษะในการทำ SEO ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคในการทำ SEO ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในตลาด